Snippet

Pod týmto termínom sa skrýva výsledok, ktorý je zobrazený na stránke výsledkov pri vyhľadávaní označovanom ako SERP. Snippet sa skladá zo základných prvkov, ktorými sú:
– Titulok (najčastejšie v dĺžke 65 znakov)
– URL adresa
– Popis cieľového odkazu (štandardne okolo 150 znakov)
Snippet je možné rozdeliť na základný, ktorý obsahuje len vyššie uvedené prvky, a na pokročilý, kedy je možné vidieť pod základným štruktúrovaním ešte ďalšie prvky v podobe dodatočných odkazov, popisov, adries či akýchkoľvek iných textov. Takto pokročilý Snippet sa následne označuje ako Rich Snippet.
Z podstaty takéhoto zobrazenia je zrejmé, že Snippet hrá dôležitú úlohu pri SEO optimalizácii. To, ako je tento základný popis odkazu vyriešený, ako vyzerá alebo akú obsahovú hodnotu má, totiž ovplyvňuje nielen mieru preklikov, ale takisto zvedavosť potenciálnych návštevníkov a ďalšie, nemenej dôležité záležitosti.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Snippet
4.6 / 16 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol