Recall

Vo svete reklamy a obchodu ide o dve rozdielne záležitosti. V prípade reklamy sa jedná o špecifickú metódu výskumu, ktorá dokáže zvýšiť efektivitu a zapamätateľnosť nejakej reklamnej správy. Dosiahnutie zvýšenej efektivity je prevádzané tým spôsobom, že osoba, ktorá vykonáva výskum, sa respondentov pýta na to, či si pamätajú určitú reklamu. Týmto spôsobom je respondentom reklama vlastne pripomínaná. Tým je dosiahnutý takzvaný Ad Recall, čiže „opätovné povolanie reklamy“. Dôležitým charakteristickým znakom tohto spôsobu pripomínania je to, že výskum je vykonaný po uplynutí určitej doby, ktorá je dostatočne dlhá na to, aby na ňu respondenti skutočne zabudli, ale jej pripomenutie by bolo efektívne.

Ďalšou oblasťou, kde je možné hovoriť o slovíčku Recall, je oblasť obchodu. Tu je však význam celkom iný, lebo ak sa hovorí o takzvanom Product Recall, ide o situáciu, kedy je nutné stiahnuť z predaja šaržu výrobkov z určitých dôvodov, napríklad z dôvodu bezpečnosti. Tu je možné súslovie Product Recall preložiť ako stiahnutie výrobku z predaja, nie však ich spätné povolanie, ako tomu bolo v prípade prvom.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Recall
4.9 / 13 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol