Meta description

Ako meta description je možné označiť popisok alebo titulok stránky. Tento popisok by mal stručne a čo najvýstižnejšie opísať obsah stránky, ktorý sa pod daným odkazom skrýva. Jedná sa preto o podporný nástroj k podnieteniu užívateľa k prekliku.

Vyhľadávacie nástroje v podobe Google apod. sú v dnešnej dobe skutočne chytré, čo platí aj pre titulky. Pokiaľ by nebol titulok v podobe meta description vyplnený, Google si ho sám vytvorí a užívateľovi internetu ho zobrazí. To však nie je príliš vhodné, nakoľko nie je istota, že obsahom bude relevantný a zmysluplný text, ktorý by mal užívateľa nalákať. Je preto na mieste vyplňovať popisok webu ručne, čím je možné korigovať zobrazený text.

U tohto popisku platí jedno hlavné pravidlo, akým je obmedzená dĺžka v podobe počtu znakov. Počet znakov pri meta description by mal byť okolo 140 znakov, pričom maximálny počet je 160 znakov, a to vrátane medzier. Dôvodom pre toto obmedzenie je samotné zobrazenie, ktoré používa ako Google, tak aj ostatné vyhľadávače. Je preto v záujme správcu dodržať požadovaný rozsah titulku a nedovoliť, aby bol cieľový text v poslednom slove roztrhnutý.

Ako už bolo uvedené, meta description má nemalý vplyv na mieru preklikov, nakoľko ide o prvý kontakt užívateľa s cieľovým webom. Je preto dôležité spraviť výborný prvý dojem a vzbudiť v užívateľovi záujem na daný odkaz kliknúť. Preto je možné pri tvorbe zakomponovať do textu ako relevantné kľúčové slová, tak vety evokujúce k prekliku alebo rôzne slovné spojenia, ktoré vzbudia zvedavosť či záujem v samotnom čitateľovi.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Meta description
4.4 / 9 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol