Long tail

Tento termín, ktorý je možné preložiť ako „dlhý chvost“, hrá pomerne významnú úlohu v oblasti SEO optimalizácie. Jedná sa v podstate o označenie kľúčového slova, ktoré je však oproti klasickému kľúčovému slovu veľmi konkrétne. Spravidla ide navyše o zoskupenie niekoľkých slov, ktoré sú vyhľadávané užívateľmi s vyšším záujmom o konkrétny produkt, službu či iný cieľ.
Konkrétne kľúčové slovo je síce vyhľadávanej menej, avšak práve v tejto skutočnosti tkvie jeho výhoda. Tá spočíva v celkovo vyššej návštevnosti s ohľadom na použitie obecnejších kľúčových slov, ďalej tak menšia cena za reklamu v prípade preklikov na odkaz, poprípade tak lepšia pozícia pri vyhľadávaní alebo už zmienená väčšia šanca ku konverzii. Užívateľ, ktorý bude hľadať konkrétne kľúčové slovo, napríklad autoservis určitej značky v konkrétnom meste, bude očakávať relevantnejší odkaz než užívateľ, ktorý do vyhľadávača zadá obyčajné jednoduché heslo „autoservis“.
Na druhej strane sú však nevýhody konkrétneho kľúčového slova, pričom tá najčastejšia je zložitá analýza kľúčových slov, ktorá musí vziať v úvahu všetky aspekty a ďalej tak nutnosť väčšieho obsahu na danom webe. Dôvodom potreby väčšieho obsahu je pomerne namáhavé zakomponovanie slov do obsahu s menším rozsahom. Navyše roboti pre analýzu webových stránok môžu spoznať, že web je navrhnutý pre čo najjednoduchšie vyhľadanie, a nie pre poskytnutie čo najväčšieho množstva informácií. Práve to je nežiaduce, a preto existuje predpoklad väčšieho textového obsahu na danom webe.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Long tail
4.6 / 11 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol