Konverzný pomer

Tento pomer vyjadruje štatistickú pravdepodobnosť, že sa z obyčajného návštevníka stránky stane zákazník. Je možné stretnúť sa tiež s označením miera konverzie, čo v praxi znamená to isté. Aby bolo možné spočítať konverzný pomer, a teda štatistickú pravdepodobnosť, je nutné poznať samotnú konverziu a celkový počet návštev. Z pomeru konverzie a celkového počtu návštev potom vyplýva samotný konverzný pomer. Zatiaľ, čo spočítať počet návštev je pomerne jednoduché, pri výpočte konverzie je nutné využiť špeciálne princípy. Jedným z nich je zaznamenávanie počtu takzvaných konverzných stránok, čo môžu byť rôzne webové stránky objavujúce sa návštevníkovi vo chvíli, kedy dôjde ku konverzii (nákup produktu, registrácia do systému, objednanie služby apod.)

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Konverzný pomer
4.7 / 7 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol