IP adresa

Jedná sa o skratku z anglického Internet Protokol a ide o unikátne číslo, ktoré je pridelené k určitému zariadeniu (najčastejšie k stolnému počítaču alebo notebooku), aké je pripojené k internetovému rozhraniu. Toto číslo je dôležité z dôvodu identifikácie, napríklad pri prenose dát alebo obecnej komunikácii medzi niekoľkými zariadeniami (server a počítač atď.).
Existujú dva protokoly, podľa ktorých sa určuje, akú formu má IP adresa mať. Jedná sa o Ipv4 a Ipv6. Zatiaľ, čo prvá forma pochádza z roku 1984 a je stále najpoužívanejšou formou IP adresy, v prípade Ipv6 ide o modernejšiu, avšak nie už až tak hojne využívanú formu. Problémom Ipv4 adresy môže byť napríklad skutočnosť, že množstvo týchto unikátnych čísel je obmedzené, v súčasnej dobe dokonca nedostačujúce, a preto sa prechádza na novší protokol Ipv6.
V oblasti SEO optimalizácie je IP adresa dôležitá napríklad pri sledovaní návštevníkov na konkrétny web, poprípade ich poloha a podobné údaje, ktoré sú z IP adresy zistiteľné. Samotná IP adresa je vytvorená zo štyroch trojmiestnych číslic (forma Ipv4), ktoré sú od seba oddelené bodkou a dosahujú hodnoty 0-255.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
IP adresa
4.5 / 6 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol