Face to face

Toto súslovie je označením pre často využívanú marketingovú techniku, ktorá slúži k účelom výskumu. Je možné stretnúť sa aj s označením pomocou skratky F2F. Prakticky potom ide o určitý rozhovor, ktorý má riadenú formu a prebieha medzi dvoma osobami, teda jedine medzi anketárom a respondentom. Označenie Face to face tak vychádza z toho, že pri tejto výskumnej technike je praktizovaný priamy osobný kontakt vo forme diskusie, vďaka čomu je možné dosiahnuť obecne väčšiu flexibilitu pri anketách na určité témy.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Face to face
4.8 / 8 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol