Blog o SEO

SEMOR

Jedná sa o nástroj, ktorá sa využíva pri SEO optimalizácii pre vyhľadávače. Tento nástroj má k dispozícii veľa praktických funkcií, ktoré sa uplatňujú predovšetkým pri SEO analýze. Samotnými funkciami je potom meranie pozícií vo vyhľadávačoch, stráženie zmien, akými môžu byť napríklad rôzne ceny či popisky v porovnávacích portáloch typu Heureka, ďalej potom hľadanie zmienok o […]

Čítať viac

Reporting

Všeobecne je reporting označenie pre určité zhodnotenie splnených úloh. V rámci SEO optimalizácie preto bude vytvorený report za účelom zistenia, či bola optimalizácia efektívna alebo vôbec. Môžu sa hodnotiť dopady na navýšenie počtu návštevníkov, ale takisto na to, ako sa stránka umiestňuje pri vyhľadávaní kľúčových slov, ktoré boli súčasťou objednávky optimalizácie. Reporting je dôležitý aj […]

Čítať viac

Recall

Vo svete reklamy a obchodu ide o dve rozdielne záležitosti. V prípade reklamy sa jedná o špecifickú metódu výskumu, ktorá dokáže zvýšiť efektivitu a zapamätateľnosť nejakej reklamnej správy. Dosiahnutie zvýšenej efektivity je prevádzané tým spôsobom, že osoba, ktorá vykonáva výskum, sa respondentov pýta na to, či si pamätajú určitú reklamu. Týmto spôsobom je respondentom reklama […]

Čítať viac

GRP

Čiže Gross Rating Point je spôsob merania veľkosti publika, ktoré bolo v rámci reklamy oslovené. Tento spôsob je uplatňovaný predovšetkým pri type médií, ktoré sú veľmi sledované, počúvané alebo čítané. Môže tak ísť o televíziu, internetové spravodajstvo, rádio alebo napríklad noviny. Zaujímavý na tejto technike je fakt, že v Českej republike sa do merania započítavajú […]

Čítať viac

Face to face

Toto súslovie je označením pre často využívanú marketingovú techniku, ktorá slúži k účelom výskumu. Je možné stretnúť sa aj s označením pomocou skratky F2F. Prakticky potom ide o určitý rozhovor, ktorý má riadenú formu a prebieha medzi dvoma osobami, teda jedine medzi anketárom a respondentom. Označenie Face to face tak vychádza z toho, že pri […]

Čítať viac

Duplicita konverzií

Ako je možné pochopiť už z názvu, ide o situáciu, kedy príde k chybnému započítaniu konverzie, kedy namiesto jednej správnej konverzie sú započítané dve, ktoré sú však duplicitné, teda nesprávne. Takáto situácia môže nastať napríklad vtedy, ak zákazník hľadá nejaký produkt, ktorý predáva obchod A, čo zákazník zistí z nejakej bannerovej reklamy, na ktorú klikne. […]

Čítať viac

Doorway page

Tento termín je označením pre podvodnú techniku, ktorá zdanlivo pripomína známy Cloaking. Táto technika podobne ako Cloaking má za úlohu zmiasť vyhľadávajúcich robotov prostredníctvom preoptimalizovanej stránky, ktorá bude zárukou predných pozícií pri vyhľadávaní. Zatiaľ, čo takáto forma stránky je veľmi atraktívna pre vyhľadávajúcich robotov, pre bežného návštevníka ide o neprehľadnú stránku, ktorá nedosahuje požadovaný konverzný […]

Čítať viac

Customer lifetime value

Toto anglické súslovie sa používa pre označenie hodnoty, akú má zákazník pre firmu z hľadiska dlhodobých vzťahov. Touto metrikou sa bežne určuje čiastka, akú zákazník utratí, ak bude s danou firmou spokojný, a to pri opakovaných nákupoch, napríklad aj za celý život. Z toho plynie názov, ktorý je možné voľne preložiť ako hodnota celoživotného zákazníka. […]

Čítať viac

Cross-selling

Čiže krížový predaj je označením pre obchodnú stratégiu v internetových obchodoch, ktorá sa snaží zákazníkovi odporučiť aj ďalšie produkty, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s jeho aktuálnym nákupom. To znamená, že pokiaľ zákazník kupuje napríklad záhradnú sekačku, budú mu odporučené aj ďalšie produkty, ktoré môžu zahrňovať nielen prevádzkové kvapaliny, ale tiež napríklad náhradné diely alebo […]

Čítať viac

CPM/CPT

Podobne ako v prípade CPC, ide o maximálnu čiastku, akú inzerent zaplatí za zobrazenie reklamy typu PPV, čiže Pay Per View. CPM však konkrétne vyjadruje Cost Per Mile, v prípade skratky CPT je to Cost Per Thousand, teda cena za tisíc zobrazení reklamy. Práve to je značná odlišnosť od CPC ceny, kedy sa platí za […]

Čítať viac


« Staršie príspevky

Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol