Virálny marketing

Pod pojmom virálny marketing sa skrýva marketingová technika, ktorá využíva k účelom obchodu sociálne siete, emailové prostredie a ďalšie miesta, kde sa koncentruje väčšie množstvo internetových užívateľov. Propagácia je realizovaná samotnými užívateľmi spomenutých sociálnych sietí a to vo forme zdieľania jednotlivých príspevkov medzi sebou. Vďaka stále sa zväčšujúcej obľube sociálnych sietí sa v súčasnej dobe jedná o veľmi efektívny spôsob reklamy.
Ukážkou virálneho marketingu môžu byť rôzne textové správy s vopred nadefinovanou témou. Môže ísť preto o vtipy s erotickou tematikou alebo napríklad poburujúce správy s určitým rozuzlením. Dôležité pri tejto forme marketingu je to, aby sa jednalo o správne ladené správy relevantné k samotnej téme propagácie či reklamy. Cieľom virálneho marketingu je preto rozosielanie správ medzi jednotlivými užívateľmi, medzi ktorými sa môže skrývať potenciálny zákazník alebo klient. Správnym zvolením témy a celého obsahu tejto reklamy je možné behom veľmi krátkej doby zasiahnuť obrovské množstvo osôb.
Textové správy však nie sú jedinou podobou virálneho marketingu. Je možné stretnúť sa aj s tematicky založenými videami či audio súbormi, animáciami alebo dokonca jednoduchými aplikáciami, ktoré je možné rozosielať medzi jednotlivými užívateľmi.
Z celkovej podstaty tohto spôsobu propagovania plynie jedna veľká výhoda, akou sú pomerne nízke náklady na realizáciu. Pokiaľ je zvolený jednoduchý textový slogan, vtip a ďalšie formy reklamy s nízkymi obstarávacími nákladmi, je možné takmer bezplatne vyrobiť reklamu, ktorá bude mať dopad na veľké množstvo ľudí.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Virálny marketing
4.4 / 12 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol