Traffic

Pod týmto anglickým termínom sa v oblasti SEO optimalizácie a obecne na internete skrýva návštevnosť nejakej internetovej stránky. Obecne platí jednoduché pravidlo, a to čím je návštevnosť väčšia, tým lepšie. K navýšeniu návštevnosti sa používajú rôzne nástroje, z ktorých sa v poslednej dobe veľmi uplatňuje SEO optimalizácia. Ďalej sa k zvýšeniu návštevnosti používa reklama či iné podporné metódy a nástroje.

Návštevnosť webu čiže traffic patrí medzi základné štatistiky webovej stránky. Tento štatistický údaj je možné merať napríklad aj pomocou známeho nástroja Google Analytics. Pomocou tohto nástroja sa robí celková analýza návštevnosti, čo je dôležité nielen z hľadiska ďalších úprav webu, ale tiež k optimalizácii návštevníkov, ktorí na web prichádzajú. Pomocou spomenutých štatistických nástrojov je totiž možné zistiť údaje, od tých základných, ako je počet návštevníkov, cez chovanie sa užívateľov na cieľovom webe, ale možné je v niektorých prípadoch zistiť napríklad aj to, aký operačný systém návštevník používa.

Okrem sledovania vlastných webových stránok sa analýza návštevnosti a obecne návštevnosť sleduje aj kvôli konkurencii. Takéto sledovanie umožňuje pružne reagovať na zmeny, ktoré konkurencia spraví, rovnako ako byť v predstihu, pokiaľ si to situácia vyžaduje.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Traffic
4.4 / 9 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol