Spam

Vo svojej podstate bol Spam vždy myslený ako nevyžiadaná pošta, ktorá prichádzala do emailovej schránky adresáta. V dnešnej dobe je však pojem Spam rozšírený do všetkých rôznych oblastí. Spam je spravidla tvorený reklamnou správou, ktorá pritom nemusí byť vzhľadom k svojmu adresátovi relevantná. Ako už bolo povedané, jedná sa o nežiaduci jav, ktorý má tendencie k tomu byť odstránený, čo je realizované rôznymi nástrojmi, akým môže byť anti-spam, ďalej potom aktívne prvky ochrany, akými sú CAPTCHA kódy a ďalšie.

Vo svete internetu je však možné ako Spam označiť najrôznejšie elementy. V prípade SEO optimalizácie to môže byť umelé navyšovanie ratingu stránky, čo býva prevádzané prostredníctvom skrytých textov či ďalšími, neetickými metódami SEO optimalizácie. Spam sa však môže nachádzať úplne všade, ako napríklad v internetových diskusiách, kde sa môže pri každom článku nachádzať komentár s rovnakým reklamným textom, poprípade aj odkazom.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Spam
4.4 / 11 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol