SMO

Jedná sa o skratku z anglického spojenia Social Media Optimalization. V slovenčine je možné tento termín nájsť ako optimalizácia sociálnych sietí a ide o účelové zviditeľňovanie obsahu webových stránok prostredníctvom sociálnych sietí. Cieľom takéhoto zviditeľňovania by malo byť zvýšenie návštevnosti webu či zvýšenie predaja produktu, ktorý je cez sociálne siete prezentovaný.

V súčasnej dobe sú bohato využívané sociálne siete v podobe Facebooku, Twitteru apod. avšak stále väčší dôraz sa kladie aj na ďalšie sociálne siete, napríklad Instagram. Práve prostredníctvom týchto, ale tiež mnohých ďalších sociálnych sietí je možné zviditeľňovať nielen webovú stránku, ale takisto samotný produkt alebo službu, ktorá sa na určitom webe ponúka. SMO je teda označením pre optimalizáciu týchto sietí, respektíve pre upravenie obsahu do takej podoby, akú daná sociálna sieť vyžaduje. Je preto zrejmé, že optimalizácia sociálnych sietí bude mať odlišnú podobu v prípade Facebooku alebo Instagramu.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
SMO
4.7 / 10 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol