SEO servis

Tento internetový nástroj dokáže vytvoriť percentuálne hodnotenie konkrétneho webu z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače SEO. Podstatou tohto nástroja je kontrola jednotlivých parametrov webových stránok, ktoré určujú celkovú efektivitu, pokiaľ ide o vyhľadávanie daných stránok či ich webové štruktúry.

Parametrov k porovnaniu a vytvoreniu hodnotení je veľa. Môže ísť napríklad o počet nadpisov H1, veľkosť HTML kódu, počet vložených CSS štýlov, počet nadbytočného JavaScriptu či napríklad zistenie absencie Meta Keywords a podobne.

Výsledkom hodnotenia je už zmienená percentuálna hodnota, kedy 100 % značí, že je váš web v úplnom poriadku a v rámci SEO optimalizácie už nie je čo vylepšiť. Význam nástrojov tohto typu je však veľmi diskutabilný. Mnohé internetové nástroje, ktoré spadajú pod pojem SEO servis, sa riadia zastaranými pravidlami, čoho záverom sú skreslené výsledky. Niektoré hodnotenia navyše nie sú vôbec relevantné, kedy napríklad vhodný počet nadpisov H1 je nutné určovať individuálne. Nedostatkov je preto v týchto univerzálnych analyzátoroch skutočne veľa, a tak nie je možné brať ich hodnotenia seriózne. Práve z toho následne vzniká určitá bezvýznamnosť nástrojov tohto typu, nakoľko nie je možné automatizovane určiť, do akej miery je web pre vyhľadávače kvalitne optimalizovaný.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Ohodnoťte prosím naše služby
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol