S-rank

Podobne ako GTPR vo vyhľadávacom portáli Google, aj český portál Seznam.cz, má meradlo pre hodnotenie jednotlivých webov, ktoré sa nazýva S-rank. Táto hodnota je iba orientačná a dosahuje hodnoty 0-10. 0 je najhoršie ohodnotenie, kedy nie je prítomná akákoľvek indexácia stránok, čo je z hľadiska SEO optimalizácie nežiaduce.
S-rank sa získava na základe výpočtov z odkazovej siete, a to pomocou špeciálneho algoritmu. Ten berie do úvahy nielen spätné odkazy, ale tiež aj ďalšie odkazy vedúce z tejto stránky na ostatné webové stránky. Každopádne presná definícia a podoba algoritmu nie je známa, pravdepodobne z dôvodu zamedzenia jeho podchytenia a možnosti podvádzania pri získavaní kladných hodnôt S-ranku.
S-rank je jedným z možných faktorov, podľa ktorých sa dá riadiť pri hodnotení celkovej kvality, popularity a úspešnosti SEO optimalizácie.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
S-rank
5 / 5 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol