Reporting

Všeobecne je reporting označenie pre určité zhodnotenie splnených úloh. V rámci SEO optimalizácie preto bude vytvorený report za účelom zistenia, či bola optimalizácia efektívna alebo vôbec. Môžu sa hodnotiť dopady na navýšenie počtu návštevníkov, ale takisto na to, ako sa stránka umiestňuje pri vyhľadávaní kľúčových slov, ktoré boli súčasťou objednávky optimalizácie.

Reporting je dôležitý aj z hľadiska ďalšieho vývoja a podnikania firmy. Pokiaľ by totiž firma zistila, že dosahované kroky neviedli k vytúženým výsledkom, môže sa upraviť stratégia k tomu, aby boli do budúcna vytýčené ciele dosiahnuté. Aj preto je dôležité vytvárať v oblasti SEO optimalizácie report jednotlivých zákaziek. Na základe toho je totiž možné ďalej vylepšovať a zefektívňovať služby, a preto sú následne kvalitnejšie, rýchlejšie a podstatne lacnejšie, nakoľko nie je potrebné stráviť toľko času nad realizáciou určitej záležitosti.

S reportingom súvisí aj spätná väzba, ktorá má však odlišnú iniciáciu. Spätnú väzbu totiž produkuje samotný klient, ktorý vraví, ako moc je so službami spokojný, a môže ísť teda o subjektívny názor. Z pohľadu reportingu je však možné hovoriť o objektívnom názore, ktorý si urobí sama firma o tom, čo sa podarilo a čo naopak vôbec.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Reporting
4.7 / 10 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol