PR článok

Text, ktorý je označený ako PR článok, je možné charakterizovať ako nástroj marketingovej komunikácie. V skorších dobách bolo možné označiť ako PR článok aj klasickú tlačovú správu, avšak v dnešnej dobe je za PR článok považovaný text, ktorý má nejakým spôsobom naviazať kontakt s čitateľom. Tomu napovedá aj samotná skratka PR- Public Relations, čo je možné preložiť ako vzťahy s verejnosťou.
V oblasti marketingu sa PR článok najčastejšie používa k propagácii. Môže ísť o nejaký tovar, o udalosť alebo napríklad o záujmy určitej skupiny osôb. Texty takéhoto razenia nie sú síce primárne marketingovými textami, ale súčasne by nemali hovoriť v neprospech cieľovej záležitosti. Články takéhoto razenia skrátka dokážu vyvolať v čitateľovi záujem, avšak bez hlbšieho podsúvania nejakého faktu či nadbytočného vychvaľovania daného produktu. Môžu byť teda veľmi nenásilnou formou reklamy, čo sa v súčasnej dobe používa vo veľkej miere.
Samotná podoba tohto textu je v réžii každého autora. Spravidla je však dobré riadiť sa základnými požiadavkami, ktoré sú na text tohto razenia požadované. Každý autor by si mal pred vytvorením nejakého PR článku premyslieť, aký produkt predstavuje, prečo by o neho mal mať čitateľ záujem alebo prečo by mal čitateľ tento produkt kúpiť. Skrátka je nutné premyslieť obsah článku takým spôsobom, aby článok mal informatívnu hodnotu, ktorá bude určitým spôsobom podsúvať čitateľovi pozitívne fakty vzbudzujúce záujem, avšak bez viditeľného záujmu vytvoriť reklamu.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
PR článok
4 / 8 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol