Nadpis H1-H6

Jedná sa o klasické nadpisy kategórií, popiskov alebo článkov, ktoré predovšetkým v minulosti mali veľmi dôležitý vplyv na vyhľadávače a ich robotov. V dnešnej dobe však významnosť nadpisov z pohľadu umiestňovania kľúčových slov postupne klesá a preto sa stávajú nadpisy jedine nástrojom k upútaniu pozornosti, a nie k vyplneniu kľúčových slov z danej webovej stránky.
Označenie H1 je charakteristické pre nadradený nadpis voči ostatným. S pribúdajúcim číslom nadradenosť klesá, a teda H6 je označenie pre 5. podnadpis. Najčastejšie je možné v článkoch nájsť nadpisy H1 až H3.
Nadpisy v oblasti SEO optimalizácie preto majú v súčasnej dobe významnosť predovšetkým z hľadiska orientácie na konkrétnej webovej stránke, ďalej tak pre upútanie pozornosti a v neposlednom rade aj so samotnými nadpismi pracujú určité internetové technológie a systémy, čo ich významnosť ďalej zväčšuje.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Nadpis H1-H6
4.6 / 11 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol