Microsite

Tento pojem je označením pre podpornú webovú stránku, ktorá nie je priamo súčasťou určitého hlavného webu, ale slúži k jednému konkrétnemu účelu, napríklad propagácii daného produktu, akčnej ponuke, zľavy alebo informuje o rôznych novinkách.
Microsite môže mať podobu samostatnej webovej stránky alebo môže byť súčasťou nejakého veľkého webu. Špecifickým znakom microsite je však odlišná podoba od hlavného webu, a to z dôvodu snahy o maximálne zaujatie a vzbudenie pozornosti u návštevníka. Okrem microsite je možné stretnúť sa s názvami ako minisite alebo weblet.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Microsite
4.7 / 12 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol