Linkbuilding

Pod týmto termínom sa skrýva takzvané budovanie spätných odkazov. Ide o činnosť z oblasti SEO optimalizácie, ktorá sa snaží o vytvorenie relevantných odkazov, ktoré sa nachádzajú na iných internetových stránkach, než je upravovaný web. Tieto odkazy následne majú priviesť užívateľa internetu na cieľový web. Linkbuilding je jedným z najdôležitejších off-page faktorov, nakoľko vyhľadávacie nástroje prikladajú spätným odkazom veľký význam, a to ako u vyhľadávača Google, tak aj pri Sezname či iných.
Pri tvorbe spätných odkazov nie je dôležitá len ich kvantita, ale tiež kvalita. Preto neplatí, že čím viac odkazov smeruje na daný web, tým je to lepšie. Niekedy totiž správne vytvorený odkaz a jeho smerovanie na cieľový web môže mať oveľa väčšiu efektivitu, než niekoľko zle zhotovených odkazov. Na druhej strane, pokiaľ bude na web smerovať veľa odkazov s určitou témou, vyhľadávač uzná, že sa tam daná téma nebude nachádzať, a preto web posunie na predné priečky pri vyhľadávaní.
Linkbuilding môže mať dve formy, a to aktívnu, kedy sa snaží osoba menom Linkbuilder tvoriť spätné odkazy umelo, alebo existuje forma pasívna, ktorá zahŕňa odkazy napríklad zo sociálnych sietí. Pasívne odkazovanie je preto často prirodzenou formou, do ktorej nie je nutné investovať peniaze. Dôležitá je tiež relevancia a dôveryhodnosť stránok, z ktorých spätné odkazy pochádzajú. Pokiaľ je takto nekvalitných odkazov veľa, môže vyhľadávací robot usúdiť, že cieľový web porušuje predpísané pravidlá, a preto môže prísť aj k poklesu pozícií, čo je veľmi nežiaduci stav.
Okrem spätných odkazov, ktoré na cieľový web vedú z iných internetových stránok, je možné do oblasti linkbuildingu zaradiť aj interné odkazovanie, čo je odkazovanie v rámci cieľového webu.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Linkbuilding
5 / 12 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol