JavaScript

Pod týmto termínom sa skrýva jeden z mnohých programovacích jazykov, ktorý sa konkrétne využíva pre webové prostredie či internetové stránky. Jeho forma sa zapisuje priamo do HTML kódu, čím sa stáva tento programovací jazyk veľmi jednoduchým. Na internete sa tento programovací jazyk používa pre vytvorenie obsahu v podobe interaktívnych stránok a aplikácií, čo môže zvýšiť atraktivitu celého webu. Príkladom prvkov vytvorených pomocou JavaScriptu môžu byť animácie, navigačné prvky, interaktívne tlačidlá alebo vizuálne efekty.
JavaScript je rozdielny v tom, že beží na stránke klienta a nie na samotnom serveri, ako je tomu u programovacieho jazyka PHP. Toto znamená skutočnosť, že JavaScript musí byť pred každým spustením stiahnutý do zariadenia užívateľa, kde je spustený.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
JavaScript
4.7 / 3 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol