Impresia

Ide o počet zobrazení reklamného banneru na webovej stránke. Ide preto o pojem spojený s internetovou reklamou. Pri posudzovaní, čo je a čo nie je impresia, sa musí vychádzať z toho, že sa tu neurčuje počet zhliadnutí, ale počet zobrazení. Práve na tento rozdiel sa často zabúda, a preto vznikajú mnohé nedorozumenia. Reklamný banner totiž môže byť zobrazený, ale nemusí byť zhliadnutý. Príkladom je situácia, kedy je banner zobrazený na webovej stránke, ale na mieste, kam návštevník vôbec nezašiel, ako napríklad dolná časť webovej stránky. Ďalšia situácia nastáva pri takzvanej bannerovej slepote, kedy návštevník podvedome reklamné bannery prehliada.
Impresie ako počet zobrazení reklamy je možné merať prostredníctvom špecializovaných nástrojov. Svojou podstatou ide totiž o prenesenie určitých dát medzi prehliadačom návštevníka a serverom. To znamená, že ak prehliadač vyšle príkaz na zobrazenie banneru, server odpovie, ale banner môže byť zobrazený mimo viditeľnú časť návštevníka. Tu teda platí, že impresia bola započítaná, ale pritom návštevník banner vôbec nevidel či si ho skrátka nevšimol.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Impresia
4.4 / 8 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol