HTTP

Pod touto skratkou sa skrýva anglickej súslovie Hypertext Transfer Protocol. Ide o protokol, ktorý umožňuje komunikáciu v počítačovej sieti, a to napríklad vo forme výmeny hypertextových dokumentov. Táto výmena prebieha medzi serverom a internetovým prehliadačom konkrétneho zariadenia. Funkcia HTTP je založená na princípe dopytu a následnej odpovede, avšak jednotlivé otázky server nedokáže rozoznať. Z tohto dôvodu nesie HTTP protokol označenie „bezstavový protokol“. V súčasnej dobe sa využíva zabezpečená forma tohto protokolu, ktorá je označená skratkou HTTPS.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
HTTP
4.7 / 11 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol