Homepage

Ako homepage je možné označiť základnú alebo „domovskú“ stránku každej webovej prezentácie, internetového obchodu alebo všeobecne webu. Ide o východiskový bod celého webového prostredia danej stránky, a preto je možné o homepage hovoriť aj ako o rozcestníku. Z tohto základného poslania vyplýva, že zobrazený obsah by mal byť prehľadný, mal by vystihovať svojou podstatou obsah webu, ktorý táto stránka prezentuje a v rámci odkazovania by mala byť zaručená stopercentná funkčnosť. Predtým sa na tento obsah kládol najväčší dôraz, pretože išlo o prvý kontakt užívateľov internetu s konkrétnou webovou stránkou. Táto skutočnosť je však už minulosťou, pretože vyhľadávacie nástroje odkazujú na rôzne podstránky, menej často potom práve na homepage.
Význam homepage v ohľade SEO optimalizácie je veľmi výrazný, pretože sa v tomto prostredí nachádza veľké množstvo kľúčových slov. Tie sú následne užívateľom použité pri zadávaní do vyhľadávacích nástrojov, a preto je vhodné umiestniť do tohto prostredia relevantné kľúčové slová, ktoré znásobia účinok všetkých činností v oblasti SEO.
Štruktúra aj obsah rozcestníku by mali korešpondovať s poňatím celého webu. Aj napriek tomu, že už nejde o prvý kontakt užívateľov s webom, stále platí pravidlo, ktoré hovorí, že homepage by mala byť nejaktualizovanějšou stránkou.
V súčasnej dobe sú k videniu prípady, ktorých v súčasnej dobe pribúda, kedy homepage tvoria všetok obsah webu. Takéto poňatie internetových stránok sa nazýva singlepage a ide o o stále populárnejšie riešenie webových stránok.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Homepage
5 / 5 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol