Hlasová čítačka

Tento pojem označuje nástroj, ktorý dokáže písaný, respektíve textový obsah previesť do podoby hlasu. To sprístupňuje obsah určitých webových stránok slabozrakým alebo dokonca nevidiacim ľuďom.
Pri správnej úprave webu je možné previesť do hlasovej podoby aj grafické prvky alebo je možné rozlišovať nadpisy a jednoducho písaný text. Ďalšia funkcia potom tkvie v rozoznaní formulárov a ich popiskov, čo umožňuje nevidiacim ľuďom využívať aj tieto možnosti, ktoré sa na internete v hojnom počte objavujú. Nevýhodou tohto nástroja je potom predovšetkým jeho obmedzenosť iba na webové rozhranie, ktoré je na tieto účely upravené. Ak by teda bola hlasová čítačka využitá pri ľubovoľnom webe, je veľmi pravdepodobné, že by hlasový výstup bol nekvalitný a pre potenciálnych poslucháčov nepoužiteľný.
Hlasová čítačka, respektíve upravenie webu do podoby, kedy je možné použiť tento nástroj, má svoje opodstatnenie aj pri optimalizácii pre vyhľadávače. Práve preto je výhodné realizovať úpravu nielen v smere zlepšenia pozícií pri vyhľadávaní, ale aj vo forme sprístupnenia.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Hlasová čítačka
4.9 / 9 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol