Guerilla marketing

Pod týmto pojmom sa skrýva pomerne netradičný spôsob propagácie výrobkov alebo služieb, kedy je cieľom vzbudiť u čo najväčšieho počtu zákazníkov maximálny záujem, ale pritom do propagácie zainvestovať čo najmenej peňazí, respektíve vytvoriť efektívnu a úspešnú propagáciu s obmedzeným finančným rozpočtom.
Guerilla marketing a jeho podstata vychádza zo psychológie a vplyvu reklamy na ľudskú osobnosť. Za pomoci konkrétnych reklamných nástrojov sú potom poznatky z psychológie aplikované s už spomínaným cieľom na širokú verejnosť alebo napríklad len úzku skupinu ľudí. V každom prípade sa tu uplatňujú kreatívne nápady pred bohatým rozpočtom, ktoré majú za úlohu vytvoriť čo najviac propagačného materiálu a ten potom klasickými spôsobmi distribuovať medzi verejnosť. Vďaka tomuto zvláštnemu spôsobu propagácie môžu osloviť verejnosť aj menšie či stredné firmy, ktoré si nemôžu dovoliť venovať na reklamu a propagáciu väčší obnos financií.

Reklama tohto charakteru je teda lacná, ale pritom netradičná, prekvapivá či dokonca zábavná a pozitívne ladená. Samotné aplikácie potom môžu mať formu napríklad videa kolujúceho po sociálnych sieťach. Z tohto odvetvia vznikol aj ďalší spôsob marketingu, ako je virálny marketing, ambient marketing alebo napríklad ambush marketing.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Guerilla marketing
3.6 / 7 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol