GRP

Čiže Gross Rating Point je spôsob merania veľkosti publika, ktoré bolo v rámci reklamy oslovené. Tento spôsob je uplatňovaný predovšetkým pri type médií, ktoré sú veľmi sledované, počúvané alebo čítané. Môže tak ísť o televíziu, internetové spravodajstvo, rádio alebo napríklad noviny.

Zaujímavý na tejto technike je fakt, že v Českej republike sa do merania započítavajú iba tie osoby, ktoré majú viac než pätnásť rokov. Tento vek je považovaný za vek, kedy je človek takzvane kúpyschopný. Povedané zjednodušene, do merania sú započítané iba osoby, u ktorých sa predpokladá reálna možnosť, že si kúpia určitý produkt alebo že využijú nejakú službu. GRP ako metóda merania sa využíva napríklad pri porovnávaní niekoľko rôznych médií a ich efektivity v rámci konkrétnej reklamnej kampane.

Čo sa týka výsledkov merania, uplatňuje sa jednotkovo percentuálne výsledkové spracovanie, čo znamená, že ak je oslovených jedno percento populácie v rámci merania GRP, získa daná reklamná kampaň jeden GRP bod.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
GRP
4.7 / 15 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol