Google Trends

Táto webová stránka či takisto štatistický nástroj umožňuje užívateľom internetu nahliadnuť do súčasných trendov vo vyhľadávaní kľúčových slov v určitej oblasti. Tento nástroj je významný z hľadiska SEO optimalizácie predovšetkým preto, že napríklad dokáže odpovedať, ako a ktoré kľúčové slovo bolo vyhľadávané či napríklad ktoré kľúčové slovo by bolo pre vyhľadávanie efektívnejšie.

Výhodou tohto nástroja je predovšetkým možnosť , ktorá ponúka vzhliadnutie nielen súčasných trendov, ale takisto možnosť sledovať trendy vo vyhľadávaní aj niekoľko rokov späť, čo znamená sledovať určitý vývoj daného kľúčového slova. Ďalšou výhodou je možnosť zobraziť vyhľadávania na základe zemepisnej polohy.

Použitie tohto nástroja je veľmi jednoduché. Akonáhle sa zadá určité kľúčové slovo alebo dotaz do vyhľadávača na stránke Google Trends, zobrazia sa jednotlivé výsledky. Tie je možné následne filtrovať na základe oblasti či zeme zadaného dotazu, kategórie, v ktorej sa daný pojem objavil či je možné zvoliť, či majú byť výsledky obmedzené na vyhľadávania na webe alebo napríklad len v obrázkoch. Ako už bolo naznačené, je k dispozícii aj možnosť sledovať štatistiku aj niekoľko rokov naspäť. Ďalšia zaujímavá funkcia spočíva v porovnaní dvoch výsledkov, čo umožňuje orientačné porovnanie bez nutnosti nejakej hlbšej znalosti danej problematiky.

Mohlo by sa zdať, že nástroj tohto typu je určený predovšetkým k sledovaniu vyhľadávacích trendov z hľadiska nejakej zaujímavosti či senzácie užívateľov, ale vo svete SEO optimalizácie má nemalý význam.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Ohodnoťte prosím naše služby
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol