Google

Google je názov najpoužívanejšieho vyhľadávača na svete. Ide o americký vynález, ktorý funguje už od roku 1998. Tento nástroj má za úlohu vyhľadať na internete relevantné odkazy na webové stránky k danému dotazu, ktorý používateľ zadá do vyhľadávacej kolónky. V oblasti SEO optimalizácie je teda Google veľmi dôležitý nástroj, na ktorom často závisí úspešnosť celého upravovaného webu.
SEO optimalizácia sa snaží webstránky upraviť do takej podoby, aby algoritmy vyhľadávacích nástrojov, ako je práve Google, našli danú stránku ako prvé. Tým je dosiahnuté to, že používateľ klikne na odkaz s väčšou pravdepodobnosťou ako na odkaz, ktorý sa bude nachádzať na nižšom riadku alebo napríklad inej stránke.
Google ako taký je potom súhrn rôznorodých služieb, ktoré umožňujú užívateľom využívať internet v čo najväčšej miere. Do „balíčka“ Google je preto možné zaradiť napríklad slovník, mapy, poštové aplikácie, webový prehliadač alebo napríklad kancelárske nástroje v podobe tabuliek, textového editora a podobne.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Google
4.4 / 12 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol