Flash

Ide o názov technológie, ktorá mala pôvodne využitie pri vytváraní rôznych animácií. Vo svete internetu a SEO optimalizácie sa Flash používal, respektíve používa, okrem iného k tvorbe reklamných bannerov. Táto technológia využíva vektorovú grafiku, vďaka čomu je možné vytvoriť aj zložitú animáciu s pomerne malou dátovou veľkosťou.
V súčasnej dobe sa Flash používa k tvorbe nielen zložitých animácií, ale aj na vytváranie celých prezentácií alebo napríklad online hier a aplikácií. Výhodou tejto technológie je napríklad možnosť vytvoriť spustiteľný súbor, ktorý je následne prevedený do podoby off-line a následne distribuovaný v podobe CD-ROM alebo DVD-ROM.
Flash všeobecne nachádza bohaté uplatnenie u najrôznejších internetových aplikácií. V hojnom počte je možné nájsť produkty tejto technológie na weboch zaoberajúce sa predajom produktov alebo ponúkaním služieb v podobe pôsobivých animácií alebo jednoduchých aplikácií.
Používanie Flash však so sebou nesie aj nevýhody, ktoré sú dve a sú zásadné. Prvá nevýhodou je nutnosť mať na zariadení nainštalovaný špeciálny prehrávač čiže Flash Player. Mnohí užívatelia tento program nainštalovaný nemajú, a preto môže nastať problém so spustením interaktívnej aplikácie, používateľ skrátka neprehrá prvok vytvorený technológiou Flash. Ďalšia nevýhoda potom tkvie v tom, že vyhľadávacie nástroje nevedia s Flash programami pracovať, respektíve nevedia vykonať u týchto programov indexáciu, ak sa nachádza na webe.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Flash
4.8 / 8 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol