Customer lifetime value

Toto anglické súslovie sa používa pre označenie hodnoty, akú má zákazník pre firmu z hľadiska dlhodobých vzťahov. Touto metrikou sa bežne určuje čiastka, akú zákazník utratí, ak bude s danou firmou spokojný, a to pri opakovaných nákupoch, napríklad aj za celý život. Z toho plynie názov, ktorý je možné voľne preložiť ako hodnota celoživotného zákazníka. Je tak zrejmé, že táto hodnota je dôležitá hlavne pre obchody so spotrebným tovarom alebo službami, v ktorých dochádza k opakovaným nákupom zákazníkov.

Túto hodnotu je nutné poznať pri rozhodovaní a úvahách, akú cenu je firma ochotná dať za to, že získa dlhodobého zákazníka, pričom sa predpokladá, že tento dlhodobý zákazník bude spokojný s produktmi či službami, ktoré bude nakupovať.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Customer lifetime value
4.5 / 13 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol