Buzzword

Pod týmto cudzojazyčným slovom sa ukrýva často používané slovo, ktoré v minulosti nemalo žiadnu, poprípade minimálnu váhu alebo význam. Najčastejšie tieto slová pochádzajú z oblastí ako informatika, finančníctvo, management či napríklad obchod. Prakticky ide o slová, ktoré sa stali natoľko populárnymi a často využívanými, že ich ľudia začali používať ako by šlo o celkom normálne slovo pri bežnom rozprávaní. Typickým príkladom môžu byť slová ako internet, email alebo napríklad SMS či názvy najpoužívanejších sociálnych sietí.

Charakteristické pre tieto slová je skutočnosť, že zatiaľ čo v minulosti by im nikto nerozumel, v dnešnej dobe každý človek vie, o čom je reč. Nezriedka sa stáva, že ľudia v dnešnej dobe tieto slová používajú úplne bežne, bez obmedzení a s plným vedomím toho, že ten druhý vie, o čom je reč.

Dôvodom pre vznik takéhoto slova je jeho dynamický efekt na skupinu ľudí, k čomu sa vo veľkej miere využíva internet, napríklad vo forme reklamy, komerčných oznámení či napríklad spravodajstva.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Buzzword
4.6 / 10 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol