Buzz

Hoci v anglicky hovoriacich krajinách znamená toto slovíčko predovšetkým označenie bzukotu včiel, vo svete marketingu ide o označenie určitého vzruchu alebo pozdvihnutia. Najčastejším príkladom býva nekontrolovane sa šíriace slovo prostredníctvom sociálnych sietí. Toho sa často využíva vo svete marketingu, kedy Buzz môže byť slovom, ktoré bude slúžiť k propagácii určitého produktu, služby alebo napríklad oznámenia. Hoci sa môže zdať, že Buzz má teda pozitívny charakter, nie vždy tomu tak je. Niekedy je Buzz aj výrazne negatívny, pričom ide často o nežiaduce šírenie tohto negatívne slova medzi ľuďmi.

V súčasnosti ide o stále viac diskutovanú tému, a preto vzniklo celkom nové odvetvie marketingu, ktoré sa nazýva Buzz Marketing. Prostredníctvom tohto odvetvia je potom dosiahnuté zviditeľnenie určitého podnetu prostredníctvom jednoduchého slova, ktoré však s nadsádzkou prelistuje diskusiami obrovské množstvo ľudí, čím sa sa stane toto slovo obecne známe. Ďalej je tak možné hovoriť o tomto slove ako o takzvanom Buzz word.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Buzz
4.4 / 11 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol