Autoresponder

S týmto termínom sa môže stretnúť každý, kto využíva e-mail. Autoresponder je totiž označením automaticky poslaného emailu, ktorý prechádza do schránok podľa určitých schém. Emaily tohto typu sa používajú za účelom reklamy, ktorá môže viesť nielen k nabádaniu nákupu nejakého produktu alebo využitia nejakej zo služieb, ale takisto k návšteve určitých stránok. Môžeme preto povedať, že aj automaticky generovaný email má určitú spojitosť so SEO optimalizáciou. Je však nutné vedieť, že automaticky generované emaily spravidla nie sú súčasťou SEO optimalizácie ako takej.

Autoresponder má rôzne podoby, ktoré sa odlišujú podľa toho, k čomu má byť email primárne použitý. Email ako taký môže byť preto podobou priamej ponuky, ale tiež určitej správy, zaujímavej informácie alebo napríklad pravidelného spravodajstva. Preto nie je potrebné hovoriť o emailoch tohto typu ako o akomkoľvek spame či podobne neželanej elektronickej pošte.

Pokiaľ má klient záujem o vytvorenie automaticky generovaného emailu, bude pred ním stáť rozhodnutie, o aký typ emailu sa má jednať. V základe existujú dva základné typy, a to časovo generovaný autoresponder alebo email generovaný na základe nejakej akcie, čo môže byť napríklad vyplnenie formulára a podobne.

Späť na hlavnú stránku blogu
Kontaktujte nás!
Autoresponder
4.4 / 10 hodnotenie
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.sk
Telefón: +421 950554703
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelária:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturačné údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol